Kino / Filmaři ve zbrani / Ivan Balaďa

Volný čas
Vojenský historický ústav uvádí přehlídku filmů českých režisérů z období jejich působení v Československém armádním filmu s názvem Filmaři ve zbrani, která se skládá ze tří pásem krátkých a středometrážních snímků, představujících tvorbu Františka Vláčila, Pavla Háši, Ivana Baladi. Ivan Balaďa, který se později věnoval zejména televizní tvorbě a na filmové plátno zavítal v roce 1970 snímkem Archa bláznů, se představí filmy: Cintorín bez mena (1963), Člověk ve velkej hale (1964), Čekání na vlak, který přijede podle jízdního řádu (1966), Vyprávění o Kalevi Líiva (1967), Vzpomínka na tři rána v českém lese (1967) a Metrum (1968).

Termíny