výstava František Gazda - Tajemství fantazie

Volný čas
Vernisáž výstavy (digi - foto - obrazů) 29. 11. 2013 v 16.00 hodin, kongresový sál LH.

Termíny