VÁNOCE SE SKLÁDANKOU

Volný čas
Skládanka chce zpříjemnit vánoční svátky všem, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti zvevýhodněni. Na webových stránkách Skládanky se postupně budou objevovat jména osob, popřípadě sociálních zařízení, jež mají nesplněná vánoční přání.

Termíny