UVEDENÍ KNIŽNÍ NOVINKY - FRANTIŠEK PEŇÁZ, AKAD. MALÍŘ A GRAFIK

Volný čas
Představení významného díla z výběru maleb a grafik, vychází poprvé v souborném vydání. Je shromážděno ze soukromých sbírek a galerií. Místr se věnoval uměleckému ztvárnění rustikální architektury, sakrální tematice, originální malbě květů a portrétům.

Termíny