Litevské dny v Kroměříži

Volný čas
Prvního července 2013 převzala předsednictví v Radě Evropské unie Litva a Vy, kteří se pravidelně zajímáte o cyklus akcí, představujících různé země Evropské unie, jistě víte, že právě Litva je zemí, se kterou se můžete populární a zábavnou formou seznámit letos v listopadu. Litevské dny v Kroměříži se uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu a jsou opět založeny na osvědčeném schématu besed se zajímavými osobnostmi, výstav, ochutnávek, přednášek, dokumentárních filmů a dalších aktivit pro malé i velké. Možná i pro Vás bude překvapením, kolik toho máme s Litvou společného, kolik lidí z Vašeho okolí tuto zemi navštívilo či kolik zajímavostí tato nevelká, ale přitom krásná země nabízí. Přijďte se přesvědčit i Vy a poznejte Litvu všemi smysly… ... žijte s námi Litvou.

Termíny