II. předvánoční bleší trh

Volný čas
Vážení přátelé a příznivci kyjovské muzea (ale i všichni ostatní, kteří jste ještě cestu do muzea nenašli), dovolte nám, abychom vás už nyní pozvali na letošní předvánoční bleší trh, který se uskuteční v pátek 29. listopadu 2013 od 13 do 17 hodin, a sice z toho důvodu, že se můžete stát jeho spolupořadateli. A jak? Letošní program bude opět ve znamení muzejního blešího trhu, a bude se konat ve víceúčelovém sále nové budovy muzea. Na bleším trhu můžete zpeněžit věci, které vám doma již dosloužily, zabírají místo, ale je vám líto je vyhodit. Škála prodávaných předmětů je nevyčerpatelná, můžete prodávat starožitnosti, známky, pohlednice, fotografie, odznaky, obrázky, plakáty, hračky, sklo, porcelán, militaria, fotoaparáty, gramofony, gramofonové desky, staré promítačky nebo prohlížečky, filmy do nich, různé kuriozity, sportovní potřeby, vybavení domácností, vybavení hospodářství… Dále si jako pořadatelé vyhrazujeme další omezení sortimentu: na blešáku se nesmí objevit zvířata, potraviny ani potravinové doplňky, automobily, motocykly, velké stroje a nářadí (s ohledem na omezené prostory), oblečení, pornografie a funkční zbraně bez zbrojního průkazu a další nevhodné předměty. Můžete přinést jeden předmět, ale také celé soubory, sbírky i větší množství vzájemně nesouvisejících předmětů. Také si můžete zvolit, zdali chcete předměty prodávat sami, nebo jestli nám je svěříte do komisního prodeje. Samostatní prodejci si budou za bezpečnost prodávaných předmětů zodpovídat sami, za věci svěřené do komisního prodeje budeme zodpovídat my, pracovnice muzea. Každý prodejce bude mít k dispozici vlastní stůl, kde bude moci předměty vystavit. Bleší trh nebude přístupný komerčním prodejcům se živnostenským oprávněním ani řemeslníkům - zkrátka bude určený jenom pro „obecný lid“ obchodující pouze s vlastním použitým zbožím. Podle toho také určujte ceny svého zboží, které by měly být spíše symbolické. Projděte své půdy, sklepy, zapomenutá zákoutí vašich domovů a nalezené „poklady“ nabídněte ostatním. Možná že právě tu věc, kterou se chystáte vyhodit, potřebuje někdo jiný. Teď už záleží jen na vás, jak pestrý bude muzejní bleší trh! A jak se na bleší trh přihlásit? Můžete buď prostřednictvím přiložené přihlášky (poštou na adresu Vlastivědné muzeum, Palackého 70, 697 01 Kyjov), mailem muzeum.kyjov@masaryk.info, b.pokorna@masaryk.info), telefonicky (tel. 518 612 338), na webových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info nebo osobně v muzeu. Závazné přihlášky budeme přijímat do 27. listopadu 2013.

Termíny