Kerekes a Ostrochovský: Sametoví teroristé

Volný čas
Tvůrčí práci, postupy a producentská úskalí při vzniku dokumentu Sametoví teroristé představí dva ze tří.
Termíny