Řeznická divadelní dílna

Volný čas
Divadlo na vlastní kůži: Rozvíjení tvořivosti a fantazie, učení improvizaci a umění práce s vlastním tělem skrze slova a pohyb. V divadelní tvorbě nezbytná komunikace s partnerem a ve skupině. Učení přirozenému pohybu v prostoru za sebe i za postavu. Používání hlasu jako partnera a nástroj k tvorbě. Cílem workshopů je osvojit si schopnosti vnímat a analyzovat divadelní představení jako divák zkušený a znalý.
Termíny