Petr Mutina

Výstava
Výstava obrazů poodkryje vývojovou linii umělcovy imaginace a to od vztahu ke všednodenní realitě, přes reflexi přírody a krajiny, až k polohám abstrahovaným.
Termíny