Zuzana Kopřivová,Tomáš Hála

Hudba
Program: Italská světská hudba na dvoře Viscontiů v Miláně a Pavii kolem roku 1400 (A. de Caserta, J. Cicconia, M. de Perusio aj.) a chansony J. Desprez (15. -16. stol.) Vrcholná díla dvou hudebních epoch v autentické interpretaci na dobové hudební nástroje (gotický varhanní portativ,spinettino, italské polygonální cembalo)
Termíny