Řekni něco

Divadlo
Kavárna či bar. Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů: muž a žena, muži spolu a ženy spolu, všichni proti jednomu, vůdce a tlupa, skupina haštěřivců, zamilovaná dvojice. Vše se ale děje v náznaku, jako kdyby šlo o kolektivní paměť, z níž se vynořují archetypální obrazy.
Termíny