V Berkeley

Film, Dokument
Čtyřhodinová sonda dynamiky individuí a instituce na univerzitě v Berkeley. Průsečík zájmů, debat a inspirativních přednášek je místem broušení argumentů. Rozpravy o kybernetice, chudobě, rasismu, zániku lidstva, aparátech moci i rakovině kuřat. Protesty studentů i diskuse kolegia jsou součástí univerza vzdělávací instituce hledající identitu ve 21. století. Kultivovanost polemik o směřování veřejné vzdělávací instituce s tradicí jako univerzum pravd, kritického myšlení a rétorické praxe. Marketing přenosu informací rozvedený do konceptu edutainmentu pro (ne)náročné studenty.
Termíny