Filip Turek: Přídělový systém

Výstava
Řada krátkých textů, anotací a úvodních prohlášení o tvorbě střední generace umělců, do jehož proudu bychom zařadili i Filipa Turka, vychází z tvrzení, že tvorbu autora či autorky není nutné dlouze představovat. I přesto, že je Filip Turek významným hráčem na poli českého výtvarného umění a to zejména ve spojení s kontextem 90. let, lze toto tvrzení vnímat jako problematické.
Termíny