Slaměný klobouk

Divadlo
Komedie o nepředvídaných dobrodružstvích ve svatební den spolehlivě rozesmávala a rozesmává diváky všech národů od okamžiku, kdy se prvně objevila na scéně.
Termíny