Neznámá korespondence Josefa Bohuslava Foerstra s Františkem Bílkem

Volný čas
Přednáška PhDr. Jany Fojtíkové otevře dosud zcela opomíjené téma více než 40 let trvajícího přátelského vztahu hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra a sochaře Františka Bílka. Pramenným východiskem je neznámá vzájemná korespondence mezi oběma umělci, uložená v Českém muzeu hudby. Korespondence přináší zajímavé detaily z Foerstrova a Bílkova života a jejich uměleckého působení, především ale dává nahlédnout do duchovního světa obou tvůrců, kteří náležejí k největším osobnostem české kultury.
Termíny