Ludmila Jandová: Malba na papíře 1961-69

Výstava
Tvorbu akademické malířky Ludmily Jandové prostupuje několik linií, které se rozvíjejí vedle sebe nebo následují po sobě. Někdy jsou si velmi blízké, jindy až překvapivě kontrastní. Je v nich zřejmá inspirace přírodou a jejími přirozenými zákonitostmi nebo vztahy mezi lidmi. Autorčina tvorba je prodchnutá hlubokou vírou a zároveň volností a tolerancí k odlišným názorům.
Termíny