Československé opevnění 1936–38: včera a dnes

Volný čas
Beseda Mgr. Tomáše Javorka s promítáním.
Termíny