První pomoc - zaměřeno na děti

Volný čas
Základy první pomoci aneb jak pomoci dětem při úrazech, které se mohou stát v domácnosti, ale i všude kolem nás. Povede: MUDr. Daniela Dobiášová.
Termíny