Bruntál: Příběh nejstaršího města v českých zemích ve světle nových archeologických výzkumů

Volný čas
Přednáška Michala Zezuly z Národního památkového ústavu, ú.o.p. Ostrava. V roce 2013 uběhlo 800 let od okamžiku, kdy lze podle svědectví tzv. Uničovské listiny předpokládat založení Bruntálu jako nejstaršího institucionálního města v Českých zemích. Nedávno realizované archeologické výzkumy v areálu kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu přinesly řadu poznatků nově osvětlujících nejstarší podobu a stavební vývoj monumentálního pozdně románského kostela, který byl duchovním centrem prvních generací měšťanů. V nedaleko situované podhorské obci Suché Rudné pak byly v letošním roce odkryty pozůstatky dobývek zlata a rýžovnických pracovišť z 1. poloviny 13. století.
Termíny