Nesnesitelné svatby

Divadlo
Velikost všednosti a jedinečnost životních osudů obyčejných, nehrdinských lidí, síla a roztěkanost jejich touhy, pozlátko představ a sebepředstav neodpovídajících skutečnosti, planutí a vyhasíná jejich lásek, nepůvodnost snů o naplněných vztazích a nesnesitelnost uskutečněných i neuskutečněných svateb. Co postava, to nevymyšlený, ale pochopený lidský osud, líčený s emocí, soucitem a současně nadhledem.
Termíny