Priestor a ...

Výstava
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Fakultou výtvarných umení Akademie umení v Banskej Bystrici představí výsledky studentských projektů, které vznikly v průběhu pětidenního mezinárodního workshopu s názvem „Priestor a ….“. Ten proběhl v září 2013 ve spolupráci s Art Colony Cered v Maďarsku. Studenti na výstavě prezentují jak instalace, vzniklé pro konkrétní prostor (site specific art, land art), tak také záznamy a dokumentaci své práce.
Termíny