Při řekách babylonských

Volný čas
9. večer literárního cyklu Ale báseň je dar. Ruská emigrační poezie: Vladislav Chodasevič, Marina Cvětajevová, Josif Brodskij. Účinkují: Helena Čermáková, František Derfler, Michal Bumbálek, Zuzana Derflerová Brázdová (klavír).
Termíny