Lesk a bída porcelánu

Volný čas
Přednáška Jiřího Laštovičky o autorské a designérské tvorbě autora.
Termíny