Brouk v hlavě

Divadlo
Příběh o domnělé nevěře pana Champsboisy v hotelu U galantní kočičky. Do překvapivých peripetií, které jsou způsobeny záměnou osob, postupně zapadají všechny postavy hry, aby přes mnohá nedorozumění, omyly a převleky nakonec dospěly ke šťastnému konci.
Termíny