2. koncert abonentního cyklu A

Hudba
Giuseppe Verdi: Síla osudu, předehra k opeře Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9 Es dur, op. 70 Ervín Schulhoff: Menschheit, symfonie pro alt a orchestr, op. 28. Účinkuje Barbora Polášková - mezzosoprán, Alfonso Scarano - dirigent.
Termíny