Přednáška - Šlechtické bydlení v 17.století mezi reprezentací a koždodenním životem

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška bude pojednávat především o apartmánech vyšší šlechty v zámcích a palácích a jejich využívání v 17. století, kdy došlo k výrazné proměně v jejich skladbě, zařízení a výzdobě. Soustředíme se nejen na rozdíly mezi reprezentativními oficiálními apartmány a byty v letních sídlech, ale i na odlišnosti ve využívání mužských a ženských obytných prostor. Zavítáme tedy jak do paláců v metropolích (Praha, Vídeň i jinde), tak na český a moravský venkov.

Přednáška se koná v Muzeu pravěku.

Účinkují

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Ústav historických věd FF Pardubické univerzity

Termíny