Rotary Klub Jihlava oslaví dvacet let svého působení charitativním koncertem

Volný čas, Hudba

14. října. 2013

 

19. října 2013 se od 17 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě uskuteční charitativní koncert, který bude oslavou 20. výročí založení jihlavského Rotary Klubu. Vystoupí na něm známí interpreti klasické hudby, mimo jiné zazpívá Kateřina Hebelková, Petr Nekoranec a žáci a učitelé místní Základní umělecké školy společně s žáky Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě. Po koncertě bude následovat slavnostní večer ve velkém hudebním sále hotelu Gustav Mahler, jehož součástí bude předání finančního daru Hospicovému hnutí Vysočina,o.s.

Rotary Klub Jihlava vznikl v říjnu roku 1993 a za celých 20 let svého působení se zasloužil o rozvoj mnoha aktivit v celém regionu. Ve spolupráci se zahraničními Rotary Kluby, například z holandského Purmerendu  nebo z německého Chemnitz a v neposlední řadě i z RC Traun z Rakouska, přispěl peněžní i hmotnou pomocí na provoz jihlavského Tyflocentra nebo Mateřské školy se speciálními třídami, Základní škole speciální a praktické škole a aktivně také spolupracuje s jihlavskou pobočkou občanského sdružení Život 90, které se aktivně podílí na pomoci seniorům. Kromě těchto aktivit se klub věnuje zejména i službě mládeži. Pro studenty pořádá řadu sportovních táborů a také zajišťuje dlouhodobé zahraniční výměny.

Nyní tedy oslaví RC Jihlava spolu se všemi přáteli, příznivci a čestnými hosty své dvacetileté výročí. A co o své příslušnosti k Rotary říká zakladatel a první prezident jihlavského klubu MUDr. Pavel Svítil? „Členství v Rotary Klubu Jihlava a tím v celosvětovém hnutí Rotary International bylo pro mne a doufám, že i pro další členy, možností, jak uniknout obecné frustraci, jak se přesvědčit, že "service above self", čili „služba a pomoc bližnímu“ je přínosem nejen pro obdarovávaného, ale ještě více pro darujícího. Je to věčná výzva. Jde to, jen si věřit a chtít a nebát se pomluv.“

 

O Rotary

Rotary International je celosvětová organizace sdružující již od roku 1905 vedoucí osobnosti z podnikatelských a odborných kruhů. Na 1,2 milionu mužů a žen se v rámci Rotary organizuje ve zhruba 34 000 klubech, které působí prakticky ve všech zemích světa.

Pod heslem END POLIO NOW od roku 1985 celosvětovému společenství Rotary klubů například částkou překračující jednu miliardu dolarů podpořilo program PolioPlus, který usiluje o vymýcení dětské obrny, cíl který byl k dnešku s 99% splněn. Mezi partnery Rotary patří UNICEF, WHO, ale také nadace Billa a Melindy Gatesových. Rotary International podporuje světové hnutí skautingu od samého jeho počátku. Více na www.rotary.org

Územně je organizace členěna do tzv. Distriktů. Distrikt 2240 zahrnující Českou republiku a Slovensko, sdružuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubů, čítající celkem 1400 členů (950 v České republice a asi 450 na Slovensku). Financování všech aktivit Rotary, je zajištěno čistě ze soukromých zdrojů (tj. zejména členských příspěvků, darů nebo sponzoringu). Více na www.rotary2240.org

 

Kontaktní osoby:
Veronika Boráková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1

tel: +420 222 927 123
fax: +420 234 648 666
GSM: +420 778 412121
www.crestcom.cz
e-mail: veronika.borakova@crestcom.cz

Termíny