Rotary započnou plesovou sezonu 18. října

Volný čas, Hudba, Sport

14. října 2013


18. října 2013 v 19 hodin proběhne v prostorách pražského Autoklubu Reprezentační ples pražských Rotary Klubů, který je letos věnován patnáctému výročí založení Rotary Klubu Praha City.

Stalo se již dobrou tradicí, že ples má každoročně své téma. Po úspěchu loňského Zlatého věku 20. století a předloňského Benátského karnevalu bude letošním tématem Okolo světa. - vítaní jsou tedy nejen tanečníci ve večerních šatech, ale také v exotických kostýmech. Kromě taneční a hudební cesty kolem glóbu čeká návštěvníky také tombola a soutěž o nej… pár. Finanční prostředky získané během večera pak poputují na podporu dětského domova PEPA na Příbramsku.

Pro rezervaci vstupenek kontaktujte sekretáře pořádajícího klubu: MUDr. Ilju Chocholouše na e-mailu:iljach@volny.cz, popřípadě je možné vstupenky zakoupit také přímo na místě v den konání plesu.

 

O Rotary

Rotary International je celosvětová organizace sdružující již od roku 1905 vedoucí osobnosti z podnikatelských a odborných kruhů. Na 1,2 milionu mužů a žen se v rámci Rotary organizuje ve zhruba 34 000 klubech, které působí prakticky ve všech zemích světa.

Pod heslem END POLIO NOW od roku 1985 celosvětovému společenství Rotary klubů například částkou překračující jednu miliardu dolarů podpořilo program PolioPlus, který usiluje o vymýcení dětské obrny, cíl který byl k dnešku s 99% splněn. Mezi partnery Rotary patří UNICEF, WHO, ale také nadace Billa a Melindy Gatesových. Rotary International podporuje světové hnutí skautingu od samého jeho počátku. Více na www.rotary.org

Územně je organizace členěna do tzv. Distriktů. Distrikt 2240 zahrnující Českou republiku a Slovensko, sdružuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubů, čítající celkem 1400 členů (950 v České republice a asi 450 na Slovensku). Financování všech aktivit Rotary, je zajištěno čistě ze soukromých zdrojů (tj. zejména členských příspěvků, darů nebo sponzoringu). Více na www.rotary2240.org


Kontaktní osoby:
Veronika Boráková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1

tel: +420 222 927 123
fax: +420 234 648 666
GSM: +420 778 412121
www.crestcom.cz
e-mail: veronika.borakova@crestcom.cz

Termíny