Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR

Hudba
Program: J. Brahms - Koncert pro housle, violoncello a orchestr,A. Dvořák - Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa". Dirigent: Petr Vronský.
Termíny