Karel IV. a umění jeho dvora

Volný čas
Národní galerie v Praze si Vás dovoluje pozvat na komentovanou prohlídku věnovanou umění doby Karla IV., od jehož korunovace na českého krále letos uplynulo 666 let. Rovněž před 666 léty zemřel Petr I. z Rožmberka, nejvyšší komoří království českého, který objednal slavný Vyšebrodský oltář, kterému bude ve výkladu věnována patřičná pozornost, stejně jako karlštejnským obrazům Mistra Theodorika, jakož i dalším významným památkám ze Sbírky starého umění Národní galerie.
Termíny