Mystifikace a estetika

Volný čas
Přednáška z cyklu Umění dívat se/vizuální kultura v soudobé společnosti. Přednáší Felix Borecký (FF UK).
Termíny