Kvarteto Martinů a Olga Vinokurov - klavír

Hudba
Na programu: Ludwig van Beethoven - Smyčcový kvartet f moll op. 95, J. Málek - Smyčcový kvartet č. 3, Sergej Tanějev - Klavírní kvintet op. 30.
Termíny