Paříž, město na Seině

Volný čas
Vyprávění o současné Paříži připravila Jaroslava Vránová ve spolupráci s členkami Klubu seniorů–učitelů.
Termíny