Pocta Richardu Wagnerovi a jeho vliv na české skladatele

Hudba
Tento slavnostní koncert je pořádán Městskou částí Prahy 2 ve spolupráci s NR a je věnován 200. výročí narození skladatele Richarda Wagnera.Na koncertě zazní v podání orchestru “Symphony Prague“ díla z raného období tvorby tohoto skladatele, která jsou však již hudebně velice zralá. Mimo jiné zde zazní zajímavá Wagnerova Romance pro housle, jejíž solový part přednese Miroslav Vilímec, houslový virtuos a koncertní mistr České filharmonie, který na NR už vystupuje poněkolikáté. Vedle těchto Wagnerových děl budou na koncertě uvedeny skladby B.Smetany a A.Dvořáka, které nesou patrný vliv Wagnerovi hudby. Orchestr zahraje také část Serenády Josefa Suka, skladatele který byl zetěm A.Dvořáka a část svého života prožil na Praze 2.
Termíny