Poutě, hody, posvícení

Divadlo
Léto a podzim v písních, slavnostech, svátcích a lidových zvycích těchto období. O slavnostech se posluchači něco dozvědí, něco z nich uvidí, zazpívají si o nich a nebude chybět ani pouťová kramářská písnička.
Termíny