Kapitoly z dějin filmu - Tendence autorského filmu 60.–70. let

Volný čas
Přednáší pedagog, dramaturg a filmový historik David Čeněk.
Termíny