Freestyle in the neighbourhood

Volný čas
Projekt "Freestyle in the neighbourhood" vznikl jako nápad na podporu aktivit dětí a mladých lidí na sídlišti a v jeho okolí v oblasti novodobých sportů, které zároveň podporují komunitní život. Jelikož se jedná o freestylové sporty, které se běžně odehrávají tzv. "na ulici", a na které není potřebné drahé speciální vybavení, snaží se organizátoři oslovit další mladé lidi, kteří dávají přednost nepravidelným setkáním a vlastní organizaci volného času před docházením do specializovaných kroužků a sportovních klubů. Akce je koncipována formou workshopu - prezentace freestylových sportů na veřejném prostranství, společné vyzkoušení základů těchto sportů, představení brožury a vytvoření skupin k dlouhodbější činnosti, dohodnutí následné spolupráce.
Termíny