Milostné písně

Hudba

7. listopadu 2013 jste zváni do působivých prostor muzejního Malovaného sálu.

Od 18 hodin zde zazní „Milostné písně“ v podání mezzosopranistky Pavly Fendrichové

a loutnisty Jindřicha Macka.

Umělci představí světské písně vybrané z tvorby Johna Dowlanda a sólovou loutnovou hudbu od Johna Dowlanda, Vicenza Capiroly a Pietra Paola Raimonda.

 

S Pavlou Fendrichovou a Jindřichem Mackem se vrátíme do 15. století, kdy skladatelé loutnových kompozic v Itálii začali pěstovat nový druh umění – sami sebe doprovázeli při zpěvu na loutnu. Z dobových obrazů a rytin je však zřejmé, že bylo běžné provozovat písně

i ve dvou – zpěvák a loutnista. Loutnová píseň si získala velkou oblibu a tento nový druh umění se velmi rychle šířil i do ostatních zemí.

 

Loutnové písně byly také hojně užívány i divadelními autory jako jedna z neodmyslitelných součástí a hlavních složek dramatického účinku na diváka.

Některé písně byly součástí výpravných alegorických představení alžbětinských dramatiků, doplňují dokonce i dramata Williama Shakespeara.

 

V podání Pavly Fendrichové a Jindřicha Macka se můžete těšit nejen na dobové duchovní skladby, ale i na krásné světské písně alžbětinské Anglie…

Účinkují

Pavla Fendrichová, zpěv

Jindřich Macek, loutna

Termíny