Jan Stolín - Na hraně I, II

Výstava
Stolínova tvorba vykazuje úzké sepjetí s architekturou, s níž sdílí i hlavní těžiště zájmu – definování a artikulaci prostoru. Z architektonického prostředí pocházejí i autorem nejhojněji využívané rekvizity, ať už jde o trubky vzduchotechniky, ventilátory či lešeňové tyče různých profilů. S jejich pomocí Stolín intervenuje do vnitřních i vnějších prostor domů a pozměňuje základní danosti našeho vnímání běžného architektonického rámce. Tyto prostory někdy jen stěží pojímají jejich koncentrovaný výron energie. Armatury, na způsob cizopasníka, osidlují balkony, pronikají stěnami a okny domů… Stolínovy práce v sobě mají – i přes uplatnění veškerého technického arzenálu – cosi organického, stejně jako je cosi organického například v industriální či high-techové architektuře. Oscilují mezi kreací a destrukcí, řádem a chaosem. Do jinak uspořádaných prostor vnášejí prvek entropie. V současnosti u nás pravděpodobně není autor, jenž by se podobně systematicky věnoval reinterpretaci prostoru jako Jan Stolín.
Termíny