Monika Zgustová: její romány, překlady a překlady vlastních děl

Volný čas
Kulatý stůl s překladatelkou a spisovatelkou Monikou Zgustovou, která má velkou zásluhu na šíření české literatury ve španělsky mluvících zemích.
Termíny