RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Busem na sklenku minerálky

Volný čas
Příměstským autobusem č. 398 a krátkou procházkou však lze navštívit tři vývěry této skutečně přírodní minerálky a cestou se ještě seznámit se spoustou krajových pozoruhodností.
Termíny