Beseda s důchodci

Volný čas
Pořádá Obec Lidečko a Společenský klub. Program a občerstvení zajištěno.

Termíny