Uspávání broučků

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá tradiční Uspávání broučků, které se uskuteční v úterý 12. listopadu 2013. Sraz všech broučků a berušek bude v 17:00 hodin na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Nezapomeňte na lucerničky nebo lampióny! V zahradě SVČ Včelín bude připraven doprovodný program s teplým čajem. Broučky k uložení k zimnímu spánku si doneste s sebou. Pokud žádného nemáte, přijďte si ho k nám vyrobit do Tvořivé dílničky ve čtvrtek 7. listopadu v 16:00 hodin. Těšíme se na hojnou účast v průvodu! Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny