Oslava svatomartinských vín a husí

Volný čas
Program: slavnostní fanfáry z oken radnice, sv. Martin na bílém koni, stan na náměstí - ochutnávka nových vín, cimbálová muzika, řemeslný jarmark. Podle staré vinařské tradice se může mladým vínem ťuknout poprvé až na svátek svatého Martina. Poprvé se na tento svátek ochutnávají nejen mladá vína, ale tradičně se na uctění památky tohoto lidumilného světce zabíjí husa, tzv. martinská.

Termíny