VLÁDCI SLOV - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PAVLA KOTRLY

Volný čas
Pavel Kotrla (nar. 5.5.1974) je literární kritik, publicista, šéfredaktor literárního čtvrtletníku Texty, redaktor kulturní revue Aluze. Pravidelně publikuje v literárních časopisech a tisku. Pracoval jako korektor, novinář, zaměstnanec reklamní agentury, nyní působí jako specialista marketingových komunikací. Podílel se na několika slovníkových a regionálních publikacích. S kolegy uspořádal pět ročníků Středoevropského překladatelského tábora pro mladé zahraniční bohemisty. Pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín, se kterou dlouhodobě spolupracuje, již deset let připravuje a moderuje literární besedy. Žije na Bystřičce a o této obci připravil tři knihy.

Termíny