Zvučíme film

Volný čas
Chceš slyšet loutku mluvit svým vlastním hlasem? Miroslav Wanek, autor hudby k loutkovému filmu Krysáci a Fimfárum, tě seznámí s prací skladatele a hudebně-zvukového dramaturga. Vyzkoušej si, co všechno se musí vymyslet a nahrát, aby se ve filmu mohlo mluvit, aby zněla hudba a aby bylo například slyšet kroky nebo bouchnutí do stolu. Vše hned můžeš nahrát mikrofonem do zvukové stopy programu a vytvořit ozvučený film.
Termíny