Minerale des Schwarzwaldes

Výstava
Výstava ve spolupráci s Geo – Zentrem Žitava probíhá v rámci projektu „Euroregion – Neisse – Nisa – Nysa“. Ve třech vitrínách lze spatřit nerosty, rudy, zkameněliny, minerály, jako např. achát, arsen, azurit, baryt, fluorit, hematit, malachit, pyrit, sádru a dokonce i zlato. Všechny pochází ze Saska, Čech a Slezska. Největší zásluhu na realizaci této putovní výstavy má pan Günter Küpper – amatérský geolog a minerolog.
Termíny