Genocida Romů v době druhé světové války

Výstava
Putovní výstava představuje globálně celé téma neznámého holocaustu Romů v Evropě. Začíná situací v Německu od roku 1933 a načrtává postup vůči „cikánské rase“, jaký se později uplatnil buď přesně nebo s menšími změnami na ostatních Německem anektovaných územích. Speciální pozornost je zaměřena na Protektorát Čechy a Morava a slovenský stát, není vynecháno ani téma zapojení Romů do protinacistického odboje či osud majetku Romů po jejich odsunu do koncentračních táborů.
Termíny