Liebe Indigo

Film, Dokument
Portrét Halky Třešňákové – umělkyně, herečky a performerky – dokumentuje její uměleckou tvorbu, ale i okolnosti ovlivňující dospívání v rodině, která se vzepřela totalitnímu režimu. Na jedné straně jedna z nejvýraznějších představitelek české alternativní divadelní scény, která svým hereckým projevem přesahuje rámec několika uměleckých kategorií. Na straně druhé dítě disidentů, kteří museli s celou rodinou opustit svoji vlast a přizpůsobit se podmínkám v cizí zemi. Obě polohy Halky se protínají v profesi, která jí dovoluje vyjádřit vlastní pocity. Zkušenosti z emigrace nebo těžké životní zkoušky ovlivňují nejen její herectví, ale především postoje a morální zásady.
Termíny