Jan Anděl - Krajina v proměnách času

Výstava
Krajina je, nevezmeme-li v úvahu vnoučky na hrníčku, nepochybně nejčastějším námětem fotografů. Vždyť se jí věnují začínající amatéři, turisté, cestovatelé, dokumentaristé i mnozí další. Krajina jako námět fotografů však také bývá častým předmětem opovržení a přehlížení. Zejména těmi, kteří se jí seriózně nevěnovali nikdy a jsou tedy nezatíženi jakýmikoli zkušenostmi či dokonce znalostmi o fotografii krajiny, občas posměšně tvrdíce, že jde o cosi extrémně snadného a nepohyblivého jako ono příslovečné nádraží. Ostatně, vždyť to přece fotografují amatéři, turisté… Ve skutečnosti, tak jako v jiných oborech fotografie, i ve fotografii krajiny neúprosně platí faktor času. Někdy to mohou být vteřiny či dokonce zlomky vteřin – třeba když se v dramatickém počasí bleskově mění vzhled, osvětlení, světelné efekty. Tehdy fotografovi prostě nezbývá než rezignovat na použití stativu, nebo naopak u stativu trpělivě, dlouho a často marně čekat. Pod zorným úhlem času však také může vznikat historie krajiny. Tady nehrají hlavní roli vteřiny, minuty ani dny, ale roky a desetiletí.
Termíny